Skip links

BLOG

Apostolat pisanja. Moderne alate pisanja i ulazak u svijet Interneta, Crkva smatra izuzetno važnim. Bitno je doprijeti do novih generacija, kako ih papa Benedikt XVI naziva: digitalnim generacijama (mladih). Nepregledno mnoštvo ljudi živi i kreće se kroz cyberprostor i to je prostor u kojem je ne samo moguće već i potrebno susresti Krista. Apostolatom pisanja koristeći web kao modernu propovjedaonicu naviješta se Krist, stvara prostor za formaciju, dijalog i susret.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag