Skip links

Mala škola Duhovnog kutka: Otajstvo bračne postelje – lekcija prva

Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. (Ef, 5, 1-2)

Ovo je zapovijed koja nam je dana preko svetog Pavla. Zapovijed koja nam nalaže da budemo nasljedovatelji Božji, da hodamo u istoj ljubavi kojom je Krist nas ljubio i predao se za nas. Crkva srž te zapovijedi prenosi i na supružnike i na bračno darivanje. Tako nas Crkva uči: Sjedinjenje muža i žene u braku jest jedan način nasljedovanja, u tijelu, Stvoriteljeve plemenitosti i plodnosti: „stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.“ ((Post 2, 24); KKC 2333))

Veliko je otajstvo, tajna neshvatljiva da je sjedinjenje muža i žene u braku jedan način nasljedovanja, u tijelu, Stvoriteljeve plemenitosti. Plemenitost je najuzvišeniji oblik ljubavi i dobrote. Plemenit je onaj koji čini dobro drugome na najizvrsniji način. Na savršen način. “Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Mt 5,48)

Činim li ja dobro svome mužu/svojoj ženi na uzvišen način u bračnom sjedinjenju? Hodam li u tom trenutku u ljubavi, putem Stvoriteljeve plemenitosti? Što mogu popraviti? Za što trebam moliti, za što se pokajati, zatražiti oproštenje? Potrebno se preispitati, iskreno odgovoriti samome sebi i Gospodinu.

Jesam li na pravome putu, pokazuju mi plodovi, jer rečeno je po plodovima ćete ih raspoznati. Koji su to plodovi, koji bi trebali biti vidljivi nakon autentičnog bračnog sjedinjenja?

Ako žena nasljeduje u bračnom darivanju Stvoriteljevu plemenitost na mužu bi trebao biti vidljiv plod utjehe. Ta utjeha se sastoji u spoznaji da je željen od svoje supruge, da je voljen. U bračnom činu suprug treba steći iskustvo da je voljen od svoje supruge, da ga ona rado prima. Upravo to iskustvo rađa u njegovom srcu utjehu. Svaki bračni čin koji od strane supruge nije nasljedovanje Stvoriteljeve plemenitosti stvorit će suprugu  veće ili manje osjećaje odbačenosti i duboke duševne boli.

Molitva: Gospodine Isuse, stojim pred tobom, tvojim križem i molim te za spoznaju svih trenutaka u svome bračnom darivanju, kada nisam nasljedovala Tvoju plemenitost, kada svojim ponašanjem nisam davala do znanja svome suprugu da ga želim, da ga volim i nisam mu se darivala ili zbog nemoći, ljutnje, rana ili neznanja u potpunoj bezuvjetnoj ljubavi. Pokaži mi Duše Sveti sve trenutke kad nisam vodila računa da mogu bračnim darivanjem činiti dobro svome mužu, pružati mu istinsku utjehu, plod Duha Svetoga. Oprosti mi Isuse. Duše Sveti nauči me nasljedovati Stvoriteljevu plemenitost u bračnom sjedinjenju i pružati svome suprugu istinsko iskustvo da je voljen kako bi pun utjehe Duha Svetoga mogao ići naprijed. Amen. 

Bude li suprug u bračnom sjedinjenju, u tijelu, nasljedovao Stvoriteljevu plemenitost kod supruge će se pojaviti predivan plod – radost i otvorenost prema životu.

U čemu se sastoji taj plod radosti? Ako suprug u bračnom darivanju nasljeduje Stvoriteljevu plemenitost, ženu će ispuniti potpuna radost, jer će cijelo njezino biće znati, osjetiti, iskusiti da nije objekt požude svojega muža, nego da je voljena. Veliku bol i patnju ženskom biću nanosi osjećaj da je predmet požude, objekt koji služi zadovoljenju strasti. Kad suprug uspije nasljedovati Stvoriteljevu plemenitost tada supruga osjeća da je voljena, da joj se suprug daruje u ljubavi, ta činjenica u njoj proizvodi radost i otvorenost prema životu. Kako je sveti Ivan Zlatousti u svojim homilijama o braku rekao: „Žena s radošću prima izljev muževljeva sjemena u sebe“.

Molitva: Gospodine, molim te za oproštenje za sve misli i čine kojima sam vlastitoj supruzi prilazio kao objektu za zadovoljenje požude. Gospodine, otkrij mi ljepotu moje supruge kao osobe, kao one kojoj se trebam u ljubavi darovati kako bi u njoj rasla radost i otvorenost prema životu. Nauči me Duše Sveti nasljedovati Stvoriteljevu plemenitost, u tijelu, da u bračnom darivanju svojoj supruzi činim dobro, da se osjeća radosno, da u meni ne bude požude, nego čiste bezuvjetne ljubavi. Hvala ti, Gospodine.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag