Skip links

Spolni odnosi su časni i dostojni

„Čini kojima se supruzi međusobno u čistoj intimnosti sjedinjuju jesu časni i dostojni.“ (KKC 2362)

Spolni su odnosi časni i dostojni. To je možda jedna od najčešćih poteškoća s kojom se ljudi susreću u braku – teško im je prihvatiti činjenicu da su odnosi u čistoj bračnoj intimi časni i dostojni. Ljudi vjeruju da su oni uzbudljivi i da pružaju užitak, ali malo njih smatra odnose časnima i dostojnima te izvorom radosti i duhovnih blagoslova.

Promislimo prvo o riječi časno. Što znači ta riječ? Časno je dobro kojem se teži s velikom čežnjom, časno je ono što je par excellence dobro, visoko moralno. Časno je ono što ima visoku vrijednost. Dakle spolni odnosi su vrhunsko dobro, čin visoke vrijednosti, predmet čežnje…

Ponekad bih pitao ljude mogu li istovremeno spojiti spolni odnos, molitvu i Isusa u jednu sliku. Nažalost, mali broj ljudi to uspijeva. Zašto je to tako? Jer spolnost, spolni odnos, bračno darivanje ne smatraju niti časnim niti dostojnim i uvijek tome pripisuju više grešno nego blagoslovljeno stanje. A ipak, spolni odnos između muža i žene je blagoslovljeno stanje, koje je otkupljeno Krvlju Jaganjčevom.

Meditacija: Gospodin je na križu. Njegove su rane otvorene, iz njih teče krv. Ti si pod križem i gledaš kako ta krv teče po tvom tijelu, po tvojoj spolnosti i otkupljuje. Slušaš što Gospodin govori: Tvoja je  spolnost sveta, ona je moj dar. Ja otkupljujem tvoje tijelo i sve dijelove tvoga tijela. Ljubim tvoju intimu. Ostani tako i dopusti da te Gospodin liječi.

Druga meditacija: U duhu stani pred Gospodina. Dođi sa svojim supružnikom pred Njega. Traži blagoslov i milost da vaše bračno darivanje počnete shvaćati u skladu s naukom Katoličke crkve. Tiho govori: Gospodine, moje bračno darivanje je sveto, časno i dostojno. Naše milovanje je tebi milo, ugodno. Budi Duše Sveti prisutan u trenucima našeg predanja jedno drugome. Dođi i blagoslovi nas, naša tijela, naše duše, naš duh. Odluči prikazati svetu misu za otkupljenje vaše spolnosti i bračnog darivanja. Neka vas Duh Sveti uvede u to veliko otajstvo.

Ostani u miru i zamisli da ti Gospodin govori:

Djeco, ja se svemu radujem. Sve sam stvorio sa smislom i sa svrhom. Ja sam stvarao vaša tijela i želim ih u svojoj službi života. Zar je meni vrednije tvoje oko, tvoje srce, tvoja ruka, tvoj posao, tvoj uspjeh, nego tvoje darivanje vlastitom mužu, vlastitoj ženi? Zar ne znate  da je to ključ kojim se vaša srca otključavaju i kojim se zaključavaju vrata demonima u vašem braku? Ne svaki odnos, nego onaj u čistoj bračnoj intimi je odnos koji mene raduje. Što je čistoća nego moj miomiris? Čistoća nije izostanak milovanja, nego izostanak grijeha, samoće, egoizma… Kako moj narod krivo shvaća čistoću… kao da ja zabranjujem, mrzim, prezirem, smatram niskim vaša milovanja. Ja sam to želio i uvijek to želim i blagoslivljam. I opet vam kažem, čistoća je izostanak grijeha, požude, iskorištavanja tijela drugoga. Bračna čistoća je darivanje, milovanje i ljubljenje u meni.

Stjepan Arnuš

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag