Skip links

Četvrti dan – petak 18. 12.

Danas mi je meditacija više bila disciplina nego nešto drugo. Kao da se nisam mogao pomaknuti, kretati se. Bilo mi je teško i sabrati se, vraćao sam se osobnom molitvom. Molio sam Duha Svetoga za bliskost, da se mogu prilijepiti uza Nj. Da tako ostane. Osjetio sam neke zamke, lukavštine oko ovoga: da nije potrebno stalno se vraćati na ono što je u meditaciji. Kako je to nepotrebno. I onda se sjetim, kad to vidim, ipak je dobro biti u meditaciji, jer je ta reakcija, ta ponuda, dokaz da je meditacija, koliko bila ili ne bila teška, prava stvar. I čuo sam: Pitaj me bilo što, ja sam znanje, ja darujem darove. Opet nisam ništa napravio. Čuo sam to, složio se s time, ali kao da sam bio u blokadi. Molio sam i da se otklone, pomaknu sve barijere, vidljive i nevidljive, poznate i nepoznate, koje ne dopuštaju intenzivniju meditaciju. Pred kraj sam pomislio da se ura pokvarila, jer mi se činilo da je previše dugo ovih 20 minuta.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag