Skip links

Krunica Sinu Čovječjem

Krunica Sinu Čovječjem nadahnuta je na dva izvora.

Prvi izvor je sama pjesma Sine Čovječji. Razmišljajući o pjesmi kako je vizualizirati došlo mi je nadahnuće da ju prikažem kao molitvu krunice među maslinama, u nekom lijepom masliniku. Masline, krunica i kontemplacija.

Drugi izvor je susret sa japanskim slugom Božjim Takashijem Pavlom Nagaijem, koji je uvijek molio krunicu i nosio je u džepu. Krunicu je nazivao „moja džepna Crkva.“

Slušati duhovnu glazbu, sa mobitela koji nam je u džepu i pretvarati to u krunicu, krećući se kroz gradsku vrevu i metež, čini mi se poput direktnog pogotka u metu.

Slugo Božji Takashi Nagai, moli za nas!

***
Moli se kao klasična Marijanska krunica.

Sine Čovječji

Nain i Kana
Kafarnaum i Betsaida,
Palme mirte,
Masline rane
Smokve rascvjetane
Galilejsko more
Lađe nasukane
Umorni ribari
Uplakane žene,
Bolesni zarobljeni
Grijehom izmučeni
Sotonom svezani
Tiskaju se oko Tebe Sine Čovječji
Tiskaju se oko Tebe Sine Čovječji
Pritisnut sa svih strana
Podižeš pale,
Tješiš žalosne,
Hraniš gladne
Istjeruješ zloduhe,
Ozdravljaš bolesne
I učiš neuke
Noću, na samotnom mjestu
Moliš, Sine Čovječji,
Na samotnom mjestu,
Ocu se moliš

PRVO OTAJSTVO: KOJI JE PROLAZIO GALILEJOM I ZVAO PRVE UČENIKE

Pogledajmo stihove pjesme i zadržimo se na njima. Uđimo u ambijent Galileje. Pustimo Duhu Svetom neka nas uvede u prizor, neka nas vodi kroz galilejske gradove. Primijenimo osjetila1 kako bi rekao sveti Ignacije: čujmo svaki šum, upijmo svaki miris…

Nain i Kana
Kafarnaum i Betsaida,
Palme mirte,
Masline rane
Smokve rascvjetane
Galilejsko more
Lađe nasukane
Umorni ribari

Izaberi jedan od ponuđenih biblijskih tekstova i razmatraj prije molitve desetice. Nakon razmatranja donesi svoje nakane i izmoli deseticu.
Prolazeći pokraj Galilejskog mora, opazi Šimuna i Andriju, Šimunova brata kako zabacuju mrežu u more – bijahu naime ribari. Isus im reče: pođite za mnom, i pođoše za njim. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Kad pođe malo dalje, opazi Jakova, Zebedejeva sina i brata mu Ivana. Oni su u lađici krpili mreže. Odmah ih pozva. Oni ostaviše oca svojega Zebedeja s najamnicima u lađici i pođoše za Isusom. Mk 1, 16 – 19

+++

Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!“ Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. Mt 4, 18 – 22

+++

Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: Pođi za mnom! Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova. Iv 1, 43

Isuse, koji si došao u Galileju, smiluj se
Sine Čovječji, koji si pogledao i pozvao Andriju, Šimuna, Zebedejeve sinove, smiluj se
Sine Čovječji, pogledaj i mene, smiluj se
Sine Čovječji pozovi i mene, smiluj se
Sine Čovječji, koji me promatraš u mojim poslovima, smiluj se

DRUGO OTAJSTVO: KOJI VIDJE SILAN SVIJET I SAŽALI SE NAD NJIME

Uplakane žene,
Bolesni zarobljeni
Grijehom izmučeni
Sotonom svezani
Tiskaju se oko Tebe Sine Čovječji
Tiskaju se oko Tebe Sine Čovječji

Ostani kratko u promatranju silnog mnoštva koja se gura oko Isusa. Svatko je nečim pogođen, svatko je izmučen, zarobljen, bolestan … Uđi u to mnoštvo i čekaj da te Isus ugleda i sažali se nad tobom …

Izaberi jedan od biblijskih tekstova i razmatraj. Donesi svoje nakane i izmoli deseticu.

Kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja povuče se odande lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: “Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane.” A Isus im reče: “Ne treba da idu, dajte im vi jesti.” Oni mu kažu: “Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe.” A on će im: “Donesite mi ih ovamo.” I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara. A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece. Mt 14, 13 – 21

I reče Isus: »Tko me se to dotaknu?« Svi se branili, a Petar će: »Učitelju, mnoštvo te gura i pritišće.« A Isus: »Netko me se dotaknuo. Osjetio sam kako snaga izlazi iz mene.« A žena, vidjevši da se ne može kriti, sva u strahu pristupi i baci se preda nj te pred svim narodom ispripovjedi zašto ga se dotakla i kako je umah ozdravila. A on joj reče: »Kćeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!« Lk 8, 45 – 48

+++

U ono vrijeme obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: “Žetve je mnogo, a radnika malo.“ Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Mt 9, 35 – 38

Sine Čovječji, koji si ostavio samotno mjesto i svoje želje kad te narod tražio, smiluj se
Sine Čovječji, koji si ugledao silan svijet, pogledom ljubavi, smiluj se
Sine Čovječji, prepun sućuti nad raznovrsnom patnjom, smiluj se
Sine Čovječji, koji si ozdravio bolesnike, smiluj se
Sine Čovječji, koji si rekao učenicima: „Dajte im vi jesti“, smiluj se
Sine Čovječji, koji nas nisi ostavio gladne, smiluj se
Sine Čovječji, iz kojeg izlazi sila koja sve ozdravlja, smiluj se

TREĆE OTAJSTVO: KOJI JE OSLOBAĐAO ONE KOJI SU SVEZANI SOTONOM

Sotonom svezani
Koji istjeruješ zloduhe

Ljudska patnja često puta je nadnaravnog porijekla. I čovjek je u borbi s njome nemoćan. I u toj nemoći, dolazi Gospodin, sa svojom nježnom ljubavlju. I oslobađa. Vraća slobodu i mir.

Izaberi jedan od biblijskih tekstova, uđi u prizor. Promatraj. Primjeni osjetila.

Jedne je subote Isus naučavao u nekoj sinagogi. Kad, eto, žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: “Ženo, oslobođena si svoje bolesti!” I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga. Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio – govoraše mnoštvu: “Šest je dana u koje treba raditi! U te, dakle, dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotnji!”
Odgovori mu Isus: “Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li, dakle, i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji?” Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio. Lk 13, 10 – 17

+++

Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.« Dj 10, 37-38

Sine Čovječji, koji oslobađaš svezane Sotonom, smiluj se
Sine Čovječji, koji oslobađaš sinove i kćeri Abrahamove, smiluj se
Sine Čovječji, koji oslobađaš od bolesti, smiluj se
Sine Čovječji, koji ozdravljaš one kojima bijaše ovladao đavao, smiluj se

ČETVRTO OTAJSTVO: KOJI JE UČIO, OPRAŠTAO GRIJEHE I OZDRAVLJAO

Zadržimo se na stihovima i pustimo da nam govore. Uđimo u prizor. Primijenimo osjetila

Podižeš pale,
Tješiš žalosne,
Hraniš gladne
Istjeruješ zloduhe,
Ozdravljaš bolesne
I učiš neuke

Izaberi jedan od biblijskih tekstova, razmatraj te nakon toga donesi svoje nakane i izmoli deseticu.

+++

Pošto nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum pročulo se da je Isus u kući. I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše Riječ. II dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica. Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao. Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: “Sinko! Otpuštaju ti se grijesi.” Sjedili su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi: “Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?” Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi pa će im: “Što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše? Reći uzetomu: ‘Otpuštaju ti se grijesi’ ili reći: ‘Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!” I reče uzetomu: “Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!” I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: “Takvo što nikad još ne vidjesmo!” Mk 2, 1- 12

+++

I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. Mt 4, 23 -25

Sine Čovječji, koji podižeš pale, smiluj se
Sine Čovječji, koji tješiš žalosne, smiluj se
Sine Čovječji, koji hraniš gladne, smiluj se
Sine Čovječji, koji istjeruješ zloduhe, smiluj se
Sine Čovječji, koji učiš neuke, smiluj se

PETO OTAJSTVO: KOJI NOĆU NA SAMOTNOM MJESTU MOLIŠ

Zadržimo se na stihovima i pustimo da govore našem srcu. Uđimo u prizor. Promatrajmo Isusa kako moli. Budimo s njime u molitvi. Osjetimo svježinu zore i Očevu prisutnost. Primijenimo osjetila.

Noću, na samotnom mjestu
Moliš, Sine Čovječji,
Na samotnom mjestu,
Ocu se moliš

Izaberi jedan biblijski redak i razmatraj zatim donesi svoje nakane i izmoli deseticu.

Rano ujutro dok još bijaše mrak, ustade izađe na samotno mjesto i tu je molio. Mk 1, 35

+++

Onih dana uziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Lk 6, 12

Sine Čovječji, koji si na samotnim mjesta molio, smiluj se Sine Čovječji, učitelju molitve, smiluj se Sine Čovječji, koji si noći provodio u molitvi, smiluj se

Takashi Pavao Nagai (1908 – 1951)

Nagasaki
Razrušeni grad
Svetac
Urukamija
Pati i moli

Marija na nebo uznesena
8000 mučenika odlazi k Majci
Jedan ostaje i dovršava Djelo
“Vas svih 8 000, jer ste se ispovjedili i dobili oproštenje za blagdan Uznesenja BDM (Fukure manjû),
uzneseni ste na oblacima u nebo pred noge Gospodinove“.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome
+++

Inotte kudasai.“ (Molite, samo molite).

„Mjesec bi bio taman bez svjetlosti sunca. Isus je sunce, a ja odražavam tek djelić Njegove svjetlosti. Bez Gospodina, bio bih tek beskorisni sluga”.
– Sl. Božji Takashi Pavao

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag