Skip links

Akvinac protiv davitelja Istine

Prepun je svijet
Instalacija dekonstrukcija i performansa
Tih davitelja Istine
Koji urlaju na svoje megafone
Narav je zmija koju treba ugušiti
Razum potpomognut duhom je čarolija
Moral je štap na koji se oslanjaju slabići
Gurnite ih pod tramvaj
Iščupajte jezik svima koji žele reći istinu

Zmajevi zablude na našem nebu
Konvoji laži na našim cestama
Istovaruju svoje terete
Donose kutije s hranom na kojima piše
A B C multivitamini duha
A zapravo šopaju ljude otrovnim
Konstrukcijama i dekonstrukcijama
Botoksiraju narav
Kastriraju muževe
Žene čine kliještima što vade život vlastitoj djeci
I to na živo
Zatim daju proglase

Na(r)učitelji smrti
Ubojice naravi
Da se milost ne može zasaditi u narav
Govore da nema naravi
Lažu kao psi
Gangsteri duha
Preprodavači neistina
Hijene koje proždiru tijelo
Strvinari na školskom igralištu
Strvinari u sveučilišnim menzama
Strvinari koji kroz moderne bajke trgaju djeci kožu
Strvinari koji režiraju kulturu smrti
Slijepci koji putuju u ponor
Gliste koje više ne čekaju kišne dane
Krtice na sunčevu svijetlu
Ribe na stablima
Vrhunci planina u utrobi zemlje
Banane bez kalija
Oženjeni udovci
Lašci sa lijepim osmijehom
Na tv ekranima
Na portalima
Na plakatima
Na trgovima
Na bazenima
Daruju nam laži
Šljunak pod drago kamenje
Pijesak pod brašno
Ustajalu vodu pod vino
I tvrde da nas naša  osjetila i pamet lažu

Plačimo pred oltarima sa svetim Akvincem ponavljajući njegovu molitvu:
„Gospodine daj nam učiteljske darove
Jer istine iščezavaju pred djecom ljudskom.“

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag