Skip links

Boogie

Oooooh
Priđi bliže Isuse
Oooooh Isuse priđi bliže
Želim ti reći
Kako je lijepa
Oooooh Isuse to je moja žena
Ebanovina i kašmir
Prekrasna ramena
Tirkiz i bijela stijena
Oooooh Isuse ona je kao zlato u
Tvojoj vatri prokušana
Kao mač u ognju iskovana
42/44 takta u minuti
Ona je

Jive
Boogie
Swing

Oooooh Jesus
She’s dancing like David
David the King

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag