Skip links

Gaudete, Gaudete!

Moja bol
Miriše kao džungla poslije kiše
Kao panterino mokro krzno
Kao otvorena rana
Kao paljevina
Kao kamena sol nagriza moje tetive
I mjesec je ušao u zadnju četvrt

+++ 
Sjahao je s magareta
Prošao preko palminog lišća
I šarenih haljina 
Nikad se nije tako pjevalo
Ljudska grla nadglasala su 
Zvukove strojeva i sirena
Tutnjava vulkana bila je taj dan kao plač radosne djece  

I nosili su mu lizalice i sladoled da se osvježi
On koji je izvor svih voda 

Hosana
Hosana
Hosana
Blagoslovljen koji dolazi u Ime Gospodnje  

+++ 
On je sjahao s magarca
I znao je da će ovi pjevači
Uskoro izvući sablje iz svojih zubi
Iz svojih drvarnica grede
Iz svojih kovačnica čavle
Iz svojeg srca plijesan
Plijesan goru od divljeg trnja
Plijesan goru od štipavaca
Plijesan goru od zmija
Plijesan laži i optužbi
Plijesan koja je zazelenila njihove zube
I pokaza se karijes na njihovom srcu

I baš ti pjevači sa tumorom na glasnicama
Kasnije će pod mlazom Krvi ozdraviti
Mlazom njegove Krvi

+++ 
I moja bol teška kao hrpa trupaca 
Silovito me gura niz klizište
Zaustavljena na Jišajevu panju iz kojeg je isklijala mladica
Tu kraj panja Jišajeva gledam mladicu
I tu u blatu s puževima pjevam 
Gaudete, gaudete!
Christus est natus
Ex Maria Maria Virgine.
Gaudete!

+++

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag