Skip links

Hitronogi Jaganjac bez mane

Kriste miomirisni Zaručniče na kojeg je izlivena skupocjena nardova pomast
Kako me miris tvoj privlači
Želim doći k tebi na postelju križa – Tvoj me miris privlači
Evo me dolazim, teturam
Tabani su mi u mulj umočeni
Teško dižem noge
Prljav sam i imam pijeska u kosi
I zadah je moj težak
Jer iz usta izlazi ono što u srcu imam
Težak je moj zadah
A ti želiš da se poljubimo
Tvoj me miris privlači – miris nardove pomasti
I On me opija
I teturam podno križa
Kao crv sam na gnojištu ali gmižem
I gledam postelju od drva
Na kojoj Zaručnik leži
Vidim rebro mu probodeno
I krv i voda na mene prsnu
Čiste me i gle penjem se na drvo
Ili On silazi s drveta
Više ne znam nisam siguran
Idemo si u susret On je brz
Hitronogi Jaganjac bez mane
Čudim se kako ranjen tako može hitati
Kako me nosi na križ
Kako ulazi u moju smrt
I čini je malom
Ubija samoću i kaže mi nije dobro da čovjek bude sam
Nard uvijek miriše
I za tri dana izlazimo iz groba
Kao Jedan
Kao Zaručnik i Zaručnica

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag