Skip links

LOGIN/LOGOUT

Pornografija 
Zamrznuti kadrovi 
Praznina dolazi kao kamion 
Udara u prsa 
Izbija dah 
Predokus smrti 
Gola tijela 
Mesoreznica 
Odbačene kosti 
Drhtaji 
Klaustrofobija slika i kadrova tijela 
Nema izlaza 
Drveće plače 
Ptice plaču 
Minerali plaču 

Ona dolazi 
450 konjskih snaga 
Pornografija ne koči 
Na autocesti smrti 

Login
Enter
Scroll down

+++

Na tim istim cestama
Krist navješćuje kraljevstvo
Prate ga neke žene
Ribari i njegova majka
Marija Magdalena pjeva hvalospjeve
Marija Goretti oprašta silovatelju
Sveti Franjo valja se u trnju
Sveti Bernard baca se u ledeni ribnjak
Sveta Faustina prima zlatni pojas čistoće
Sveti Toma Akvinski odolijeva u kuli
Sveti Alojzije Gonzaga moli za obolje od side
Sveta Pelagija, nekoć prostituka i plesačica, odlazi za Kristom i razdaje svoje bogatstvo
Sveta Marija Egipatska, na putu za Jeruzalem biva oslobođena ropstva vlastitoj puti i zavođenju
Na vratima Crkve susreće Bogorodicu, prima Krista i odlazi u pustinju
Pokora

Krist i njegova vojska navješćuju Kraljevstvo

Scroll up
Enter
Logout

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag