Skip links

Marija vodi Isusa na tržnicu

Marija vodi Isusa na tržnicu

Ona se dosađuje
Monday
Tuesday
Friday
Ona gugla
Ona ima ravan trbuh
Ponosna je na to
Ni jedna beba neće joj razvući kožu
Njenu kožu
Silk milk
Avokado
I
Jojoba

Wednesday
Dan kad mašta o curici koju neće imati
Nije luda
Mala derišta
Cvilidrete
Princeze ne postoje
Dijademe su laž
Ona želi ravan trbuh
Njen boy to voli
On je divljak
Čisti dizel
Mašina i pol
Automatic
Oni ne žele djecu
Samo orgazme
Money
Trips

Sunday
Kill  yourself
Kill your lover
Kill your body

Sunday
Sama
Kao
Alpaka posrnula s litice
Nabijena na ariš

Fotka svoj pupak
#nofilter
Gugla
Lajka
Umire

+++

Marija vodi Isusa na tržnicu
Drži ga za ručicu
Isus ima 5 godina
Sanjao je alpaku nabijenu na ariš
I priča mami Mariji kako će je spasiti
Kada bude veliki dečko
No već je sada voli
Marija mu daje piti
Isus popije pola vrča
Polovicu sačuva za alpaku
Sigurno je žedna
Već je sada voli

On uvijek voli
On je isti
Jučer
Danas
I
Sutra

+++

Isuse, Sine nježnosti, dođi i ozdravi nas!

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag