Skip links

Na putu za Omuru

Alfonso Navarrete 
Hodao si Japanom i skupljao odbačenu djecu 
Kupao si ih 
Nahranio i krstio 
Primao si protjerane žene i sagradio im sigurnu kuću 
Kuhale su ti čaj iz zahvalnosti i šaputale o tebi sakrivene iza trske i bambusa 
Puno puta si se odrekao svoje riže da se one nahrane i ojačaju 
Dao si im Krista i upoznale su Mariju Magdalenu
Alfonso Navarrete
Odsjekli su ti glavu na putu za Omuru
I tvojim kompanjonima
Misionarima i katehetama
I bacili tijela u more
Koralji su plakali
Alge su plakale
Školjke su pjevale korale

Alfonse mnoge su tvoje kompanjone razapeli i spalili
Kao snoplje slame
Kao kukolj
A nisu znali da pale klasove
Iz kojih će niknuti
Crkva

Laudare
Benedicere
Praedicare

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag