Skip links

Peglam mužu košulje

Peglam mužu košulje 
Večer je 
Djeca su zaspala 
Mirno je 
Treće naše dijete, u mojoj  utrobi čeka 
Sutra je pregled 
Isus pegla sa mnom košulje,  mom dragom, za posao sutra 
Isus nam je darovao dijete 
Treće dijete 
Majka sam troje djece 
Muž moj otac je troje djece 
Hoće li već sutra ući u zagrljaj  svog Oca, naše treće dijete 
Ili ćemo ga za osam mjeseci  držati u svom naručju i diviti  se njegovim očima, rukama,  nogama 
Peglam košulje 
U meni je mir 
Otac moj je sa mnom 
Isus je sa mnom 
Duh Sveti je sa mnom 
Mirno peglam košulje 
I predajem, svoje srce, svom Ocu
Koliko nas ljubi, što nam je darovao ovo dijete
Oče, ako hoćeš, neka me mimoiđe ovaj kalež, neka dijete napreduje i doživi svijetlost dana kojeg si Ti stvorio
Ali ne moja volja, nego Tvoja
Neka se vrši
Peglam košulje
Hoću zaplakati, ali ne
Isus mi ne da
On mi daje samoga sebe
Da živim
Da mirno dišem
Da peglam košulje, svom dragom mužu, za posao sutra
Stvoritelju neba i zemlje, hvala Ti što si sa mnom
Što si sa mojim mužem
Što si s našim najstarijim sinom
Što si s našim mlađim sinom
Što si sa ovom malom našom bebicom, u mojoj utrobi
Neka naši životi, budu na hvalu Slave Tvoje
Neka Tvoj sjaj prođe kroz nas
Čuvaru naših života,
Hvala Ti što lomiš moć zmije nad našim životima
Marijo, hvala ti što nas u svome srcu skrivaš i hraniš
Onim kruhom kojim si hranila malog Isusa
Onom vodom kojom si ga pojila
Što nas pokrivaš svojim plaštem kojim si Njega grijala
Dok đavao bjesni, nas petero se s Presvetim Trojstvom družimo u Marijinom srcu
Košulje su ispeglane

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag