Skip links

Slike koralja vidim na tvojim leđima

Slike koralja vidim na tvojim leđima 
Raskrilila si prozore 
Svjetla tramvaja odlaze sa terminala 
Ne tvojim leđima vidim koralje 
I između njih smještam svoja usta 
Svoje prste u tišini 

Zatim molimo

Noć odmiče i dan se vješto prikrada

Prva bračna noć otvara vrata raja

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag